Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp ở đâu?

Chào mừng quý vị đến với Trang thông tin Bố cáo điện tử thuộc Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trang thông tin này sẽ giúp cho các doanh nghiệp thực hiện được việc công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp có thể đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp bằng cách cử đại diện tới đăng ký tại Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh (Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) hoặc Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.


Các tổ chức, cá nhân có thể tra cứu, theo dõi thông tin về bố cáo điện tử của doanh nghiệp một cách nhanh chóng và đúng yêu cầu, bao gồm:

1. Các bố cáo do doanh nghiệp đề nghị đăng tải

• Đăng ký thành lập mới doanh nghiệp.

• Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

• Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến nội dung về ngành, nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

• Một số thông báo khác: thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; thay đổi nội dung đăng ký thuế theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp; chào bán cổ phần riêng lẻ, cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền quy định tại Điều 54 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

2. Các bố cáo do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải:

• Công bố thông tin giải thể của doanh nghiệp.

• Thông báo vi phạm đối với doanh nghiệp.

• Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

• Các vấn đề khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp: phát hành cổ phiếu, chào bán cổ phần riêng lẻ, quyết định giải thể, thông báo của tòa án về việc doanh nghiệp phá sản, doanh nghiệp xã hội, thông báo hiệu đính…

Qua Hệ thống này, người thành lập doanh nghiệp có thể chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tới cơ quan đăng ký kinh doanh mà không cần phải trực tiếp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Đồng thời, thông qua mạng điện tử, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận, xem xét xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử:

  • Được vận hành liên tục, đảm bảo việc nộp hồ sơ được thực hiện tại bất kỳ thời điểm nào (24h/ngày, 7 ngày/tuần) và tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối mạng Internet;
  • Đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn của thông tin đăng ký doanh nghiệp mà doanh nghiệp trực tiếp đăng ký;
  • Hệ thống hóa quy trình nộp, xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thông báo kết quả giải quyết đăng ký doanh nghiệp;
  • Thông tin được phản hồi và trao đổi hai chiều giữa người thành lập doanh nghiệp và cơ quan đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử.

Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Các bước thực hiện hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Chuẩn bị 1. Đăng ký tài khoản đăng nhập Hệ thống2. Chuẩn bị công cụ ký xác thực:– Nếu nộp hồ sơ bằng Tài khoản đăng ký kinh doanh, người ký xác thực hồ sơ cần được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh

– Nếu nộp hồ sơ bằng Chữ ký số công cộng, người ký xác thực hồ sơ cần được gán Chữ ký số công cộng vào Tài khoản

Nộp hồ sơ 1. Tạo hồ sơ2. Nhập thông tin*Hướng dẫn điền thông tin người ký

3. Scan và tải tài liệu đính kèm4. Chuẩn bị Hồ sơ5. Ký xác thực và nộp hồ sơ*Hướng dẫn thanh toán điện tử

Nhận kết quả 1. Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ2. Sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có)3. Nhận kết quả
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on tumblr
Share on vk

Tham khảo thêm >>>

THÔNG TIN LIÊN HỆ

0976085206